Lirik lagu: Beurit


Ari nu ngaranna beurit

loba jelema nu rujit

hirup di susukan

sagala di gorogotan

ti mimiti kue bolu

nepi ka sapatu butut

beurit beurit

ari na ngaranna beurit

loba jelema nu rujit

da puguh biang penyakit

komo deui beurit kota

kasebut beurit nyakola

galakna kabina-bina

tara ningali sasaha

hirupna di jero kantor

daharna nu kotor kotor

kajeun dahar duit jadah

asal tempat gawe basah

gaji ti kantor disebut teu cukup

tunjangan ti kantor disebut teu cukup

sagala anu ti kantor kabeh disebut teu cukup

beurit nu boga jabatan maraceuh siga nu edan

ceunah mah nyiar sampingan

meungpeung aya kasempetan

di PLN

di Depnaker

di Pertamina

Di Kantor Pajak

di TELKOM

Di PDAM

ampir di kabeh jawatan aya beurit

nepi di sakola sakola aya beurit

eta meuruen nu disebut mafia pendidikan teh

atuh kudu ku saha nya ngaloporkeun kalakuan

beurit siga kitu teh

ari sanyaho kuring mah

salah sahiji nu di pikasieun ku beurit teh

nya ucing

tapi sanyaho kuring deui

kungsi aya kajadian ti heula

aya beurit bangor

dilaporkeun ka ucing

kalahkah diantepkan

beurit na ge teu ditegor tegor acan

ceuk beja mah

ucing oge ayeuna mah geus teu bisa nyarek

beurit bangor

da unggal bulan atawa unggal tahun

si beurit sok mere bagian ka ucing tea!

Wah hese geus kieu mah

kuring oge bingung kudu kumaha

da geuning kanyataannya

beurit jeung ucing geus sarua balalangor.


Lihat semua

Video Lagu Beurit