Lirik lagu: Assubhubada


Assubhubada min thol'atihi
Wallai lu daja miwwafarotihi
Assubhubadanin thol'atihi wallaillu lajaliw wafarotihi
Assubhubadanin thol'atihi wallaillu lajaliw wafarotihi

Allah... Allah... Allah
Allah... Allah... Allah

Allah... Allah... Allah
Allah... Allah... Allah

Fa athol rusula fajlan waula
Ahda subula lidala latihi
Kerasulan diakui kerana kelebihan
Ketinggian membawa ke jalan kebenaran

Assubhubadanin thol'atihi wallaillu lajaliw wafarotihi

Allah... Allah... Allah
Allah... Allah... Allah

Adzkan nasabi ahlal hasabi
Kullun 'arobi fiihidmatihi
Keturunan yang baik keturunan mulia
Semua kaum Arab mengikutinya

Assubhubadanin thol'atihi wallaillu lajaliw wafarotihi

Allah... Allah... Allah
Allah... Allah... Allah

Jibrillun 'azah lailata isra'
Ma rabbuda'ah kulihibratihi
Jibril pun datang di malam isra'
Tuhan membawanya sebagai pengalaman

Assubhubadanin thol'atihi wallaillu lajaliw wafarotihi

Allah... Allah... Allah
Allah... Allah... Allah

Famuhammaduna kulasayyiduna
Hami'izzulana li'isharotihi
Muhammad penghulu kami
kemuliaan bagi kami
Kerana hidup bersama ...…“ samanya
Assubhubadanin thol'atihi wallaillu lajaliw wafarotihi

Allah... Allah... Allah
Allah... Allah... Allah

Assubhubadanin thol'atihi wallaillu lajaliw wafarotihi

Allah... Allah... Allah
Allah... Allah... Allah

Allah... Allah... Allah
Allah... Allah... Allah

Allah ...

Lihat semua

Video Lagu Assubhubada