Lirik lagu: Asmaul Husna


Astaghfirullah
...
Astaghfirullah
inRead invented by Teads
...
Astaghfirullah
...
Astaghfirullah
...
Astaghfirullah
Asyahadu 'allaa ilaaha illallah
Waasyhadu 'anna muhammadar rasulullah
...
Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad utusan Allah

...
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk
...
Dengan nama Allah yang Maha penghasih lagi Maha Penyayang
...
Hanya milik Allah Asmaul Husna maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaul
...
husna
dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namaNya
...
nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan
...
Yaa Allah
Yaa Rahman
Yaa Rahiim
Yaa Maalik
Yaa Qudduus
Yaa Salaam
Yaa Mukmin
Yaa Muhaimin
Yaa 'Aziiz
Yaa Jabbar
Yaa Mutakabbir
Yaa Khoolik
Yaa Baarik
Yaa Musowwir
Yaa Ghoffaar
Yaa Qohhaar
Yaa Wahhaab
Yaa Rozzaak
Yaa Fattaah
Yaa 'Aliim
Yaa Qoobidth
Yaa Baasiith
Yaa Koofith
yaa Roofi'
Yaa Mu'iz
Yaa Muzil
Yaa Samii'
Yaa Basiir
Yaa Hakam
Yaa 'Adl
Yaa Latiif
Ya Khobiir
Yaa Haliim
Yaa 'Aziim
Yaa Ghofuur
Yaa Shakuur
Yaa 'Aliyyu
Yaa Kabiir
Yaa Hafith
Yaa Muqiit
Yaa Hasiib
Yaa Jaliil
Yaa Kariim
Yaa Roqiib
Yaa Mujiib
Yaa Waasi'
Yaa Hakiim
Yaa Waduud
Yaa Majiid
Yaa Baa'ith
Yaa Syahiid
Yaa Haqq
Yaa Wakiil
Yaa Qowwi
Yaa Matiin
Yaa Waliiy
Yaa Hamiid
Yaa Muhsii
Yaa Mubdiik
Yaa Mu'iid
Yaa Muhyii
Yaa Mumiit
Yaa Hayy
Yaa Qoyyuum
Yaa Waajid
Yaa Maajid
Yaa Waahid
Yaa Somad
Yaa Qoodir
Yaa Muqtadir
Yaa Muqoddim
Yaa Muakkhir
Ya Awwal
Yaa Aakhir
Yaa Zoohir
Yaa Baatin
Yaa Waliiy
Yaa Muta'aali
Yaa Barr
Yaa Tawwaab
Yaa Muntaqim
Yaa 'Afuuwun
Yaa Rouuf
Yaa Ahad
Yaa Maalikal Mulki
Zul Jalaali wal Ikraam
Yaa Muqsit
Yaa Jaami'
Yaa Ghoniyy

Yaa Mughniy

Yaa Maani'
Yaa Dthoor
Yaa Naafi'
Yaa Nuur
Yaa Haadi
Yaa Badii'
Yaa Baaqii
Yaa Waarith
Yaa Rosyiid
Yaa Sobuur
Yaa Allah
Yaa Allah
...
Segala puji bagiMu Yaa Allah
Yang pertama tanpa ada yang mengawali
...
Yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri
...
Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang
Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan
...
Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu
Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakMu
Segala puji ya Allah. Yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatMu
...
Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianMu
...
Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan
...
para makhluk yang dimuliakan
Segala puji bagiMu atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami hamba-hambaMu yang
...
telah mendahului maupun yang akan datang kemudian
...
Pujian kami haturkan kepadaMu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan
...
Sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga
...
Segala puji bagiMu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hambaMu dan sebagai ummat
...
Nabi Muhammad, kekasihMu...

Lihat semua

Video Lagu Asmaul Husna