Lirik lagu: Gupay Katresna


Jalan anu can di aspal
Taringgul ku babatuan
Mengkol ka jalan jajahan
Brasna ka pilemburan

Semangat beuki nambahan
Katinggal ti kajauhan
Manehna mapag gugupay
Kacape teh kaubaran

Pa amprok palebah lengkob
Asa pinuh ku kasono
Maklum tos aya bulana
Tara datang ka manehna

Leungeun katuhu ditungtun
Bari henteu lesot imut
Leumpang bari silih cekel
Rasa kacinta nambahan

Lihat semua

Video Lagu Gupay Katresna