Lirik lagu: Shalawat Nabi


Shalallahu ala Muhammad

Shalallahu alaihi wa salam

Selamat sejahtera atas nabi Muhammad

Selamat sejahtera atas nabi Muhammad

Shalallahu ala Muhammad

Shalallahu alaihi wa salam

Selamat sejahtera atas nabi Muhammad

Selamat sejahtera atas nabi Muhammad


Lihat semua

Video Lagu Shalawat Nabi